Miesięczne archiwum: Styczeń 2019

Oś obrotu Ziemi

Oś obrotu Ziemi jest nachylona w stosunku do płaszczyzny orbi-ty, co powoduje zmianę warunków oświetlenia Ziemi w rytmie rocznym, czyli wystepowani.ejLnastep.owanie.po sobję_pór roku. Oś ziem-

– skaTiest nachylona pod katem^6J5.033’. Płaszczyzna orbity „przecina Ziemie miedzy 25°27’ szerokości geograficznej północnej Lpoludnio- wei i wyznacza. zwfotniki. W strefie..między, zwrotnikami Słońce góruje w zenicie_,_na równiku 21 III i 23 IX, na zwrotniku Raka 21 VI, a na zwrotniku Koziorożca 22 XII. Zmiana szerokości geograficznej, w której Słońce góruje w zenicie, powoduje zmianę warunków oświetlenia na Ziemi. W poszczególnych szerokościach geograficznych zmienia się ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi. Jest to wynikiem astronomicznych pór roku, które na półkuli północnej pokrywają się z kalendarzowymi, natomiast na półkuli południowej są przesunięte w stosunku do astronomicznych

Czytaj dalej

Okres kolonizacji Mandżurii

W efekcie handlu niewolnikami ogromne ilości Murzynów przesiedlono z Afryki do Ameryki i Azji, gdzie mieli pracować na powstających tam plantacjach. Handel niewolnikami murzyńskimi uprawiano już w czasach starożytnych, jednak największe nasilenie osiągnął on w XVI i XVII_wieJLu. Szacuje się, że przymusowe przesiedlenia objęły blisko 50 milionów ludzi.\Proceder maśżwego handlu~niewolnikami trwał do końca XVIfi wieku.

Czytaj dalej

Ocean Indyjski

Ocean Indyjski zajmuje powierzchnię 75 min km2, średnia głębo-kość wynosi 3735 m, średnie zasolenie 34,8%o, średnia temperatura 17,0°C. Łącznie oceany zajmują powierzchnię 361 min km2, a ich średnie zasolenie wynosi 35%o.

Morza ze względu na ich położenie dzieli się na: – przybrzeżne – oddzielone od oceanu łańcuchami wysp lub półwyspami, np. Morze Południowo-Chińskie, Beringa, Ochockie i Japońskie,

Czytaj dalej

Trzoda chlewna

dzień tam właśnie koncentruje się jej hodowla. Największe pogłowie mają: Indie, Chiny, Pakistan, Iran i kraje afrykańskie – Nigeria i Etiopia. Koza bywa nazywana „krową biednych ludzi”, dla których jest często jedyną dostarczycielką mleka i mięsa.

Trzoda chlewna – chów trzody chlewnej to najbardziej dochodowy dział hodowli (dzięki szybkiemu przyrostowi masy w stosunku do skarmianej paszy). Na świecie hoduje się trzy główne rasy świń: mięsną, słoninową i mięsno-słoninową (hodowla klasycznych ras słoninowych uległa ostatnio znacznemu ograniczeniu). Chów trzody chlewnej koncentruje się na terenach intensywnej uprawy roślin paszowych (ziemniaków, kukurydzy i jęczmienia). Rozwojowi hodowli sprzyja rozdrobnienie gruntów i system działek pracowniczych. Świnie, które potocznie określa się jako zwierzęta „wszystkożerne”, mogą być karmione resztkami plonów i odpadkami ze stołu. Tak więc przy stosunkowo niewielkim nakładzie kosztów można utrzymać małe stado na własne potrzeby. Hodowla trzody chlewnej nie osiągnęła pomimo to poziomu hodowli bydła i owiec. W wielu krajach spożywania wieprzowiny zabraniają nakazy religijne, ma ono również mniejszą wartość odżywczą i łatwo się psuje.

Czytaj dalej