Rozlicz PIT w Mysłowicach - są efekty kampanii

Blisko 750 osób więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym rozliczyło swój PIT w Mysłowicach. Miasto ma powody sądzić, że przyczyniła się do tego zorganizowana w kwietniu akcja „Z PIT-em w drogę po nagrodę”, która zachęcała, przede wszystkim nowych mieszkańców, do rozliczenia swojego PIT-u w miejscu zamieszkania. Ten realny wzrost dochodów dla miasta może wprost przełożyć się na większe inwestycje infrastrukturalne czy te w obszarze zdrowia lub edukacji.

Każdego roku, do 15 października, Ministerstwo Finansów przesyła do samorządów szacunkową kwotę dochodów, które zyska miasto z rozliczonych przez mieszkańców PIT-ów. Większa liczba osób rozliczających się w Mysłowicach przełożyła się również na tę kwotę. Ministerstwo szacuje, że Mysłowice w 2018 roku otrzymają ponad 7 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Jeśli odjąć od tego kwotę wynikającą ze zmiany prawa, która wpływa na ten wynik oraz wzrost wynagrodzeń (średnio o 4,2%) to Mysłowice wciąż są na plusie w stosunku do roku ubiegłego aż o ok. 3 mln zł.

- Pragnę przekazać serdeczne dziękuję dla wszystkich mieszkańców, którzy włączyli się w naszą akcję i rozliczyli swój PIT w Mysłowicach, czyli w miejscu, w którym żyją, na rozwoju którego im zależy – podkreśla Edward Lasok, prezydent Mysłowic. - Wiem, że jeszcze nie każdy zdaje sobie sprawę jakie to ważne, ale konkretny PIT, to określona kwota pieniędzy, która płynie do miasta i przeznaczana jest na konkretne działania – dodaje Lasok. Jakie? Warto to sprawdzić: www.myslowice.nacoidamojepieniadze.pl.

W Urzędzie Skarbowym w Mysłowicach rozliczyło się w tym roku dokładnie 749 osób więcej niż rok temu. To spowodowało, że zatrzymana została tendencja spadkowa, która trwała co najmniej od 2014 roku.

Do rozliczenia PIT-u w Mysłowicach zachęcała kampania „Z PIT-em w drogę po nagrodę” z łączną pulą nagród o wartości ponad 21 tys. zł, w tym nagrodą główną – bonem wakacyjnym wartym 10 tys. zł. Formularz zgłoszeniowy wypełniło łącznie (elektronicznie i papierowo) 1761 osób.

Wyniki tegorocznej akcji dają miastu ważne powody, by kampanię powtórzyć w roku przyszłym. Już dzisiaj warto się do niej przygotować i zgłosić swojemu pracodawcy, że zmieniliśmy miejsce zamieszkania. Dzięki temu na deklaracji PIT-11, którą otrzymujemy do końca lutego wskazany zostanie właściwy do rozliczenia Urząd Skarbowy. Ale uwaga! Jeśli tego nie zrobimy to i tak zgodnie z prawem należy rozliczyć się w miejscu swojego zamieszkania. Pamiętajmy o tym w przyszłym roku!