Spotkanie z Biznesem 9 Listopada

Tematów do rozmów o biznesie jest mnóstwo – wiedzą to wszyscy uczestnicy dotychczasowych „Spotkań z Biznesem”. Kolejne zaplanowano na drugi czwartek listopada (09.11, godz. 9.00) w Szybie Bończyk. Tym razem poruszone zostaną tematy związane między innymi z elektroenergetyką, tak zwanym Jednolitym Plikiem Kontrolnym, promocją przedsiębiorstwa w sieci czy produktami bankowymi.

Każde „Spotkanie z Biznesem” to nie tylko okazja do rozmów i uzyskania dodatkowych informacji, ale także szansa na zaprezentowanie swojej firmy szerszemu gronu odbiorców. Jeżeli prowadzisz działaność gospodarczą na terenie Mysłowic i chciałbyś podzielić się swoim doświadczeniem i przedstawić ofertę, to wystarczy wysłać swoje zgłoszenie na adres kancelaria@myslowice.pl. Z takiej możliwości na spotkaniu 9 listopada skorzystają dwie firmy – agencja reklamowa Yanaka Vision Sp. z o.o. oraz Śląskie Towarzystwo Handlowe Kupiec S.A.

Listopadowe spotkanie rozpocznie się od tematu związanego z elektroenergetyką w Polsce. Kolejno omówiony zostanie nowy obowiązek, który ciążyć będzie na mikroprzedsiębiorcach od początku 2018 roku, a dotyczyć będzie konieczności prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej do resortu finansów jako tzw. Jednolity Plik Kontrolny. Gazeta Wyborcza z kolei spróbuje odpowiedzieć na pytanie jak zwiększyć widoczność swojego biznesu w Internecie. Podczas prezentacji „ABC Finansów” przedsiębiorcy poznają najważniejsze zagadnienia związane z produktami bankowymi, czyli tzw. bankowość w pigułce. Spotkanie zamknie podsumowanie badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorców, a także prezentacja kierunków rozwojowych w opracowywanym przez Wydział Rozwoju Miasta Lokalnym Programie Rozwoju Gospodarczego dla Miasta Mysłowice.

Tematyka spotkań może być różnorodna i każdy uczestnik może mieć na nią wpływ. Aby zaproponować istotny z puinktu widzenia przedsiębiorcy temat, wystarczy wypełnić krótki formularz, który znajduje się TUTAJ.

Ostatnie „Spotkanie z Biznesem” odbędzie się 14 grudnia.