Aktywni zawodowo

-60 lub 64 lat, zależnie od płci i przyjętej w danym kraju klasyfikacji. Aktywni zawodowo, to wszyscy uznani za pracującychJ bezrobotni poszulurfą^p^ zaWódówo^w~ogolńej

llczbleTudności jest na ogół wyższy w krajach wysoko rozwiniętych, wynika to zarówno z wyższej aktywności zawodowej mieszkańców, jak i bardziej rozbudowanego rynku pracy, stwarzającego większe możliwości zatrudnienia. Kraje ubogie charakteryzuje na ogół wyso- kie bezrobocie…Należy jednali zwrócić uwagę na fakt, że statystyki zatrudnienia zazwyczaj nie obejmują osób zatrudnionych nielegalnie ani też zatrudnianych niezgodnie z prawem dzieci.

Strukturę zawodową ludności rozpatruje się zwykle w układzie sektorowym. Pojęcie „Pracujący” nie jest jednoznaczne z pojęciem „Aktywnych zawodowo” ponieważ ta druga grupa obejmuje również ludzi czasowo pozbawionych pracy, aktywnie jej poszukujących i gotowych ją podjąć, czyli bezrobotnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *