Czynniki lokalizacji przemysłu

Pod pojęciem przemysł, rozumiemy dział produkcji materialnej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem bogactw naturalnych w celu dostosowania ich dla potrzeb człowieka. Definicja ta zakłada istnienie dwóch zasadniczych działów przemysłu – wydobywczego

i przetwórczego. Należy jednak nadmienić, że wielu autorów wyodrębnia górnictwo jako osobny dział gospodarki i nie uznaje terminu przemysł wydobywczy.

Człowiek bardzo szybko zaczął sobie zdawać sprawę z tego, jak istotna dla poziomu (i rentowności) produkcji jest korzystna lokalizacja zakładów przemysłowych. Rola poszczególnych czynników lokalizacyjnych jest różna w zależności od działu produkcji przemysłowej, generalnie jednak daje się zauważyć słabsze niż w przypadku rolnictwa uwarunkowania czynnikami przyrodniczymi .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *