Fałdy ogromnych rozmiarów

Istniejące na Ziemi góry, w zależności od powstania i budowy ge-ologicznej, dzielą się na: fałdowe, zrebowe, wulkaniczne i grzebiety śródoceaniczne. Góry fałdowe są najczęściej spotykanym typem gór. Ciągną się długimi łańcuchami w obrębie wszystkich kontynentów. Przykładem są Alpy, Karpaty, Himalaje, Andy, Kordyliery i Atlas.

Zbudowane są z fałdów i płaszczowin. Fałdy są to powyginane warstwy skalne, gdzie część wypukła fałdu nazywana jest antykliną,

zaś część wklęsła synkliną. Fałdy ogromnych rozmiarów przesunięte z pierwotnego położenia i nasunięte na inne utwory nazywane są płaszczowiną. Podczas przesuwania płaszczowina ulega pofałdowaniu tworząc układ mniejszych fałdów Góry zrębowe powstają wskutek popękania i przesumęcia sztyw- jnych mas skalnych wzdłuż uskokówCzęść zawarta między uskokami i wydźwignięta do góry nazywa się zrębem. Przykładem takich gór są Ahaggar, Tibesti, Góry Abisyńskie, Ural, Herz, Sudety.

Góry wulkaniczne powstają wskutek działalności wulkanicznej. Występują samotnie łub w grupach a cechą szczególną ich jest cha-rakterystyczny kształt stożkowy. Przykładem mogą być góry w obrębie Oceanu Spokojnego.

Grzbiety śródoceaniczne są ostatnim typem gór. Występują one w obrębie wszystkich oceanów i łączą się one ze sobą tworząc ogromny ciąg o długości około 60000 km.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *