Konurbacja

Pełne kontrastów są wielkie miasta krajów trzeciego świata. Z no-woczesnymi konstrukcjami ze stali i szkła sąsiadują dzielnice nędzy, szałasów i lepianek. Nie inaczej wyglada Brasillia – miasto symbolizujące tryumf człowieka nad przyrodą. Stworzone od podstaw na deskach kreślarskich, zachwycające śmiałością i pięknem rozwiązań architektonicznych i absolutnie niefunkcjonalne.

Jednym z przejawów postępujących procesów urbanizacyjnych jest powstawanie tzw. regionów zurbanizowanych. Formą najczęściej spotykaną jest aglomeracja miejska. Rolę ośrodka centralnego (nazywanego rdzeniem) pełnią w nich duże (kilkusettysięczne lub nawet wielomilionowe) miasta. Jeśli rozwój miasta nie nadąża za koncentracją kapitału i wzrostem liczby mieisc pracy, ludność zaczy-. na się osiedlać na terenach sąsiadujących z miastem i niekiedy przejmujących jego podstawowe funkcje, obszary takie nazywamy strefą podmiejską. Z czasem strefa podmiejska może zostać wchłonięta przez miasto, stając się jego integralną częścią. Jeżeli aglomeracja miejska posiada jeden tylko ośrodek rdzeniowy, mówimy wówczas

o aglomeracji monocentrycznej, jeżeli jest ich kilka, to nazywamy ją aglomeracją policentryczną (przykładem jest Trójmiasto w Polsce).

Inną formą rozwoju przestrzennego miast są konurbacje. Konur- bacja, to zespół miast i osiedli powiązanych silnymi więzami społeczno-ekonomicznymi, z których żadne nie pełni roli „rdzenia”! ~ Forma ta jest typowa dla obszarów silnie uprzemysłowionych, przykładem może być sieć osadnicza Zagłębią Ruhry w Niemczech czy Konurbacja Górnośląska w Polsce. W następstwie-zrastania się aglo- meracii i ich stref podmiejskich w jeden zespół miejski powstaje swe- ‚go rodzaju- „snpermiasto” nazywane Megalopolis. W St. Żjedn. Ameryki taki obszar zurbanizowany rozciąga się od Bostonu na północy, do Waszyngtonu na południu. Obecnie zamieszkuje go blisko 15% ludności,całego kraju, a rozrasta się on jeszcze bardziej, poprzez aglomeracje Cleveland i Pittsburgha stykając się z Megalopolis wyrastającym wokół aglomeracji Chicago.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *