Minerały cz. 2

wulkaniczne, ropa.nafto wa, gaz ziemny, burszty.oJ opal, są nazywane ciałami bezpostaciowymi-inaczej amorficznymi.

Minerały mogą powstawać wskutek krzepnięcia magmy, mogą wytrącać się z roztworów krążących w skałach czy też z wody morskiej oraz w wyniku procesów wietrzenia lub przeobrażeń zachodzących pod wpływem wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia w istniejących już skałach.

O cechach fizycznych minerałów decyduje ich skład chemiczny i cechy budowy krystalicznej. Właściwościami fizycznymi są: ,barwa, połysk, przezroczystość, twardość, hipliwaść i gęstość. Każdy minerał ma określoną, twardość wyrażoną w dziesięciostopniowei skali Mohsa. Skala ta zawiera 10 minerałów wzorcowych o twardości od 1-10: 1 – talk, 2 – gips, 5 – kalcyt, 4 – fluoryt. 5 – apatyt. 6 – orto- klaz-7^_kwarc, 8 – topaz, 9 – korund, 10 – diament,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *