Obieg wody w przyrodzie

Hydrosfera jest to wodna powłoka Ziemi, zaliczamy tu wody w morzach i oceanach, jeziorach, rzekach, wodę w postaci lodu w lo-dowcach i lądolodach, wody podziemne, wodę w atmosferze, wilgoć glebową i wodę zawartą w biosferze. Ocenia się, że na Ziemi znajduje się około 1339,8 min km3 wody. Woda zawarta w oceanach i mo-rzach stanowijokoło 96%, woda w postaci lodu tworzącego lodowce

i lądolody to nieco ponad 1,7%, zaś .2,4%. to wody podziemne. Sto-sunkowo małe ilości znajdują się w rzekach, bo tylko 0,0021%, czy też w atmosferze 0,001%. Przyjmuje się, że całkowita masa wody jest niezmienna, a następuje tylko zmiana jej stanu skupienia. Krążenie wody w przyrodzie jest nazywane cyklem hydrologicznym

i obejmuje parowanie z powierzchni wszelkich zbiorników wodnych, z powierzchni terenu i z organizmów, a następnie ruch pary wodnej w atmosferze i opady, a dalej wsiąkanie wody i spływ powierzchniowy i podziemny. W ciągu roku tej wymianie podlega około 510 tys. łon3 wody Część wody jest retencjonowana, czyli czasowo zatrzymana w postaci pokrywy śnieżnej, lodowej czy też w postaci wody zatrzymanej w bagnach, jeziorach oraz w postaci wód podziemnych. Woda zretencjonowana tworzy zasoby wodne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *