Okres kolonizacji Mandżurii

W efekcie handlu niewolnikami ogromne ilości Murzynów przesiedlono z Afryki do Ameryki i Azji, gdzie mieli pracować na powstających tam plantacjach. Handel niewolnikami murzyńskimi uprawiano już w czasach starożytnych, jednak największe nasilenie osiągnął on w XVI i XVII_wieJLu. Szacuje się, że przymusowe przesiedlenia objęły blisko 50 milionów ludzi.\Proceder maśżwego handlu~niewolnikami trwał do końca XVIfi wieku.

Upowszechnienie sie_nap,edxuparowego i co za tym idzie – rozwój żeglugi przyczyniły się do nasilenia ruchów-migra&y-jnyeh^na-przeło- mic XIX i XX wieku. Emigranci masowo opuszczali przeludnione kraje Europy (Wlk. Brytania, Irlandia, Niemcy, Francja, Polska) by rozpocząć nowe życie na bezkresnych obszarach obu Ameryk. Imigrantom zapewniano darmową ziemię i pomoc ekonomiczną, często dopiero po przybyciu do Ameryki (kiedy nie było już możliwości powrotu) okazywało się, że są to obietnice bez pokrycia. Fala migracji przełomu XIX i XX wieku objęła ponad 40 milionów ludzi.

-^’ ‚Przełom XIX i XX wieku to również okres kolonizacji Mandżurii przezludnGs4^Mn^kgTnÂrcil^rmesbelna^5q3âtSi&iscilzamie&zka- nia zmieniło-bIiskoi5Qjxulinów Cliińczylców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *