Oś obrotu Ziemi

Oś obrotu Ziemi jest nachylona w stosunku do płaszczyzny orbi-ty, co powoduje zmianę warunków oświetlenia Ziemi w rytmie rocznym, czyli wystepowani.ejLnastep.owanie.po sobję_pór roku. Oś ziem-

– skaTiest nachylona pod katem^6J5.033’. Płaszczyzna orbity „przecina Ziemie miedzy 25°27’ szerokości geograficznej północnej Lpoludnio- wei i wyznacza. zwfotniki. W strefie..między, zwrotnikami Słońce góruje w zenicie_,_na równiku 21 III i 23 IX, na zwrotniku Raka 21 VI, a na zwrotniku Koziorożca 22 XII. Zmiana szerokości geograficznej, w której Słońce góruje w zenicie, powoduje zmianę warunków oświetlenia na Ziemi. W poszczególnych szerokościach geograficznych zmienia się ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi. Jest to wynikiem astronomicznych pór roku, które na półkuli północnej pokrywają się z kalendarzowymi, natomiast na półkuli południowej są przesunięte w stosunku do astronomicznych

pół roku, tak więc, gdy na półkuli północnej jest lato, to na półku-li południowej jest zima. W dniach, gdy Słońce góruje w zenicie na równiku, na całej Ziemi mamy dni równonocy, czyli długość dnia

nocy jest taka sarna. Taka sytuacja ma miejsce 21 III i 23 IX, kiedy to rozpoczynają się astronomiczne: wiosna i jesień. Gdy. Słońce góruje w zenicie na zwrotniku Raka 21 VI, rozpoczyna się astronomiczne lato. Jest to dzień przesilenia letniego, kiedy to na półkuli północnej jest najdłuższy dzień w ciągu roku, zaś na półkuli południowej najkrótszy. W strefie poza kołem podbiegunowym na półkuli północnej trwa dzień polarny, natomiast na półkuli południowej poza kołem podbiegunowym trwa noc polarna.

Sytuacja jest odwrotna w dniu przesilenia zimowego 22 XII, gdy Słońce góruje w zenicie na- zwrotniku Koziorożca. Poza kołem podbiegunowymira półkuli północnej trwa noc polarna, zaś na pół-kuli południowej dzień polarny. _Koła podbiegunowe i zwrotniki wy- znaczają 5 stref oświetlenia. na Ziemi: międzyzwrótnikową, .dwie umiarkowane i dwie-podbiegunowe. W strefach podbiegunowych dzień i noc mogą trwać dłużej niż dobę, a na biegunach dochodzą do pół roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *