# więcej wydatków na inwestycje

Kilkukrotnie zwiększyliśmy nakłady na inwestycje. W 2014 r.  wynosiły one 19 mln  zł, a w 2017 r. - 54 mln zł.Naprawiliśmy 73 km mysłowickich dróg  (w ciągu siedmiu lat) za ponad 70 mln zł.Przebudowaliśmy lub wyremontowaliśmy ulice: PCK, Brzęczkowicką, Wielką Skotnicę, Wiosny Ludów, Wańkowicza, Morcinka (II etap), Gagarina, Osmańczyka, Wybickiego, Partyzantów, Starowiejską, Nowochrzanowską, Oświęcimską i Ziętka w ramach DW 934. Remonty wykonane:   

• w 2015 r. - Staszica, Dygasińskiego, Stoińskiego, Wiśniowa, Kotarbińskiego, Kownackiej, Szelburg- Zarembiny, Zegadłowicza, Piastów Śląskich, Wańkowicza, Iwaszkiewicza;    

• w 2016 r. – Bema, Maków, Krokusów, Stadionowa, Nowowiejskiego;   

• w 2017 r. – Janowska, Matejki, Żwirki i Wigury, Wałowa, Jagiellońska, Orła Białego, Batorego, Boczna, Sienkiewicza, Stalmacha.

Kilkukrotnie zwiększyliśmy nakłady na inwestycje. W 2014 r.  wynosiły one 19 mln  zł, a w 2017 r. - 54 mln zł.
Naprawiliśmy 73 km mysłowickich dróg  (w ciągu siedmiu lat) za ponad 70 mln zł.
Przebudowaliśmy lub wyremontowaliśmy ulice: PCK, Brzęczkowicką, Wielką Skotnicę, Wiosny Ludów, Wańkowicza, Morcinka (II etap), Gagarina, Osmańczyka, Wybickiego, Partyzantów, Starowiejską, Nowochrzanowską, Oświęcimską i Ziętka w ramach DW 934. 
Remonty wykonane:
    • w 2015 r. - Staszica, Dygasińskiego, Stoińskiego, Wiśniowa, Kotarbińskiego, Kownackiej, Szelburg- Zarembiny, Zegadłowicza, Piastów Śląskich, Wańkowicza, Iwaszkiewicza; 
    • w 2016 r. – Bema, Maków, Krokusów, Stadionowa, Nowowiejskiego;
    • w 2017 r. – Janowska, Matejki, Żwirki i Wigury, Wałowa, Jagiellońska, Orła Białego, Batorego, Boczna, Sienkiewicza, Stalmacha.

# poprawa bezpieczeństwa

Jako jedni z pierwszych w Polsce, zainwestowaliśmy w supernowoczesny, inteligentny monitoring.  Uruchomienie kompleksowego, miejskiego monitoringu, skraca czas reagowania służb mundurowych. W dyspozycji mamy m.in. 40 kamer, nowoczesne Centrum Operacyjne i dwa zestawy mobilne. Monitoring mamy już w parkach i miejscach rekreacyjnych, części szkół i wokół nich. Ponadto przekazaliśmy policji 14 nowych radiowozów (za kwotę prawie 440 tys. zł) oraz sprzęt jak np. fotopułapki, kaski, alkomat. Dofinansowaliśmy remont komendy. Zwiększyliśmy liczbę dzielnicowych i na ten cel, w tej kadencji, przeznaczyliśmy ponad 2,5 mln zł. Wprowadziliśmy całodobowe dyżury strażników miejskich, w tym nocne patrole policji i straży miejskiej, a rejony patroli znacznie zmniejszyliśmy.

Do użytku oddaliśmy nową komendę Państwowej Straży Pożarnej, której koszt wyniósł 18,7 mln zł, z czego 16,5 mln zł pochodziło z budżetu państwa, a prawie 2 mln zł ze środków miasta. PSP przekazaliśmy dwa nowe samochody gaśnicze (za 600 tys. zł).            

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców wyposażyliśmy ponad 130 mieszkań komunalnych w czujniki czadu.

Przeprowadziliśmy niezwykle udaną kampanię antydopalaczową, zlikwidowany został sklep z dopalaczami.  

Mysłowice stają się coraz bardziej bezpieczne, o czym świadczą statystyki. Środki finansowe, które udało się pozyskać, w skuteczny sposób zwiększają poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto ma konkretne rozwiązania i zapewniony budżet, dzięki którym będzie jeszcze bezpieczniej. 

Jako jedni z pierwszych w Polsce, zainwestowaliśmy w supernowoczesny, inteligentny monitoring.  Uruchomienie kompleksowego, miejskiego monitoringu, skraca czas reagowania służb mundurowych. W dyspozycji mamy m.in. 40 kamer, nowoczesne Centrum Operacyjne i dwa zestawy mobilne. Monitoring mamy już w parkach i miejscach rekreacyjnych, części szkół i wokół nich. Ponadto przekazaliśmy policji 14 nowych radiowozów (za kwotę prawie 440 tys. zł) oraz sprzęt jak np. fotopułapki, kaski, alkomat. Dofinansowaliśmy remont komendy. Zwiększyliśmy liczbę dzielnicowych i na ten cel, w tej kadencji, przeznaczyliśmy ponad 2,5 mln zł. Wprowadziliśmy całodobowe dyżury strażników miejskich, w tym nocne patrole policji i straży miejskiej, a rejony patroli znacznie zmniejszyliśmy.
Do użytku oddaliśmy nową komendę Państwowej Straży Pożarnej, której koszt wyniósł 18,7 mln zł, z czego 16,5 mln zł pochodziło z budżetu państwa, a prawie 2 mln zł ze środków miasta. PSP przekazaliśmy dwa nowe samochody gaśnicze (za 600 tys. zł). 
      
      Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców wyposażyliśmy ponad 130 mieszkań komunalnych w czujniki czadu.
Przeprowadziliśmy niezwykle udaną kampanię antydopalaczową, zlikwidowany został sklep z dopalaczami.  
Mysłowice stają się coraz bardziej bezpieczne, o czym świadczą statystyki. Środki finansowe, które udało się pozyskać, w skuteczny sposób zwiększają poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto ma konkretne rozwiązania i zapewniony budżet, dzięki którym będzie jeszcze bezpieczniej. 

# poprawa bezpieczeństwa na drogach

Mysłowickie drogi są coraz bardziej bezpieczne, bo wykonaliśmy  m.in. przebudowę skrzyżowań na bezkolizyjne, zmianę oświetleń na ledowe, montaż progów zwalniających i luster drogowych, doświetlenie przejść dla pieszych. 

# decyduj o mieście!

Wasz głos i poglądy mieszkańców są ważne. Dlatego prowadzimy konsultacje społeczne  i chcę doskonalić budżet obywatelski, przybliżać inicjatywę lokalną. Mysłowice - miastem samorządnych i zaangażowanych obywateli! 

# integracja pokoleń i mobilizacja seniorów

Pod znakiem  solidarności międzypokoleniowej  organizowane są w Mysłowicach Dni Seniora oraz  kampania „Niezależnie od wieku – ćwicz człeku", przeprowadzana w dzielnicowych siłowniach plenerowych. Wśród osób powyżej 60. roku życia rozprowadzane są bezpłatnie koperty życia, paszporty do zdrowia  seniora oraz specjalny dodatek dla seniorów w miejskiej gazecie. Wydaliśmy także informator medyczny.

# stabilna edukacja

Mysłowice są wyjątkiem na mapie polskiej oświaty - tu nie zamyka się szkół, jak w wielu innych miastach. Taki jest efekt rozważnej polityki oświatowej. Kontynuowane będzie doposażanie szkół w nowoczesne pracownie, poprawianie komfortu nauki i pracy nauczycieli. Pozyskano środki na wyposażenie przedszkoli publicznych oraz realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych i korekcyjno – wyrównawczych we wszystkich przedszkolach publicznych. Co roku najzdolniejsi uczniowie otrzymują stypendia w trzech kategoriach: naukowej, sportowej i artystycznej.

# atrakcyjne wydarzenia kulturalne i sportowe

Organizując mysłowicki etap Tour de Pologne, Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej do lat 23 i festiwal muzyczny„Behind the Trees", miasto zadbało o rozwój i popularyzację sportu oraz kultury. Rewitalizując kąpielisko Słupna, budując place zabaw i siłownie plenerowe, troszczy się o rekreację mysłowiczan.

# pozyskaliśmy środki zewnętrzne

Dzięki dofinansowaniu rozpoczynamy m.in. przeobrażenie za ponad 13 mln zł  Parku Zamkowego i Promenady, budowę centrum przesiadkowego z trasami rowerowymi Bike&Ride (całkowity koszt 20 mln zł).

# w trosce o zdrowie

Spektakularna zmiana nastąpiła w wyglądzie i  doposażeniu Szpitala nr 2 im. T. Boczonia (za ponad 20 mln zł). Szpital wyposażyliśmy w sprzęt i aparaturę medyczną za ponad 2,3 mln zł. Nowe urządzenia mamy na blokach  operacyjnych oddziałów: chirurgii i okulistyki. Są tam m.in. aparat do znieczulenia, laparoskop, tomograf, sprzęt endoskopowy, aparat RTG, agregat prądotwórczy wraz z zasilaczami UPS,  pracownia USG, Miasto przeznacza również środki finansowe na profilaktykę prozdrowotną.  Przeprowadzamy darmowe szczepienia przeciwko grypie (dla osób powyżej 60. roku życia) oraz przeciwko HPV (dla młodych dziewcząt),  badania w kierunku boreliozy. Pozyskaliśmy pieniądze spoza  miasta, by pomóc  mieszkańcom z nadwagą na zmianę trybu życia. 

Wspierane są programy  profilaktyczne dla osób zagrożonych chorobami płuc, tarczycą i prostatą. Miasto dofinansowuje Hospicjum Cordis, które stało się miejscem opieki hospicyjnej na najwyższym poziomie.

Spektakularna zmiana nastąpiła w wyglądzie i  doposażeniu Szpitala nr 2 im. T. Boczonia (za ponad 20 mln zł). Szpital wyposażyliśmy w sprzęt i aparaturę medyczną za ponad 2,3 mln zł. Nowe urządzenia mamy na blokach  operacyjnych oddziałów: chirurgii i okulistyki. Są tam m.in. aparat do znieczulenia, laparoskop, tomograf, sprzęt endoskopowy, aparat RTG, agregat prądotwórczy wraz z zasilaczami UPS,  pracownia USG, 
Miasto przeznacza również środki finansowe na profilaktykę prozdrowotną.  Przeprowadzamy darmowe szczepienia przeciwko grypie (dla osób powyżej 60. roku życia) oraz przeciwko HPV (dla młodych dziewcząt),  badania w kierunku boreliozy. Pozyskaliśmy pieniądze spoza  miasta, by pomóc  mieszkańcom z nadwagą na zmianę trybu życia. 
Wspierane są programy  profilaktyczne dla osób zagrożonych chorobami płuc, tarczycą i prostatą. Miasto dofinansowuje Hospicjum Cordis, które stało się miejscem opieki hospicyjnej na najwyższym poziomie.

# nagradzanie najlepszych

Wyjątkowi mysłowiczanie honorowani są za swoje niezwykłe osiągnięcia. Nie tylko świetnie promują nasze miasto, ale są  wzorem do naśladowania szczególnie przez młode pokolenie. Co roku organizujemy Galę Sportu, podczas której mysłowiccy sportowcy i trenerzy otrzymają nagrody i wyróżnienia. Uczniowie natomiast otrzymują stypendia w trzech kategoriach: naukowej, sportowej i artystycznej.

Wyjątkowi mysłowiczanie honorowani są za swoje niezwykłe osiągnięcia. Nie tylko świetnie promują nasze miasto, ale są  wzorem do naśladowania szczególnie przez młode pokolenie. Co roku organizujemy 
Galę Sportu, podczas której mysłowiccy sportowcy i trenerzy otrzymają nagrody i wyróżnienia. Uczniowie natomiast otrzymują stypendia w trzech kategoriach: naukowej, sportowej i artystycznej

# finansowanie sportu szkolnego

Aż 300 dodatkowych godzin zajęć sportowych w miesiącu ma kilkaset uczniów w Mysłowicach. Zajęcia prowadzi 50 nauczycieli. Po latach nieobecności ponownie zafunkcjonowały szkolne kluby sportowe.