Pojęcie ludności

ci_ i młodzieży w ogólnej liczbie Judnojcj (zwykle rzędu 20-30%), podczas gdy w krajach rozwijających się jest on bardzo wysoki i może sięgać nawet 50%. Inną cechą charakterystyczną dla struktury wiekowej krajów wysoko rozwiniętych jest tzw. zjawisko starzenia się społeczeństw – czyli rosnący udział ludności w wieku Dopfodukeyf-‚ _nym, wynika to zarówno z wydłużenia się średniego czasu~3ługóści -Życia ludzkiego^jaki-z.mąlejącego przyrostu naturalnego. W krajach- ubogich udział starszych roczników w ogólnej liczbie ludności jest natomiast stosunkowo niewielki, dlatego mówimy o istnieniu dwóch

typów społeczeństw – młodości i starości demograficznej. Warto nadmienić, że wysoki przyrost naturalny w krajach rozwijających się to nie tylko skutek małego uświadomienia czy tradycyjnego stylu życia. Posiadanie licznego potomstwa stanowi niejako formę zabezpieczenia na przyszłość. Rodzice liczą na to, że przynajmniej jedno z ich dzieci osiągnie w przyszłości sukces życiowy i zapewni im utrzymanie. .Starzenie s|g_&pflłeczeństw krajów wysoko rozwiniętych to efeM-odchadzenia„od_-modelu rodziny wieLapokole- _ niowej, symptom odrzucenia życia.rodzinnego na korzyść kariery za- woHówgjrFakTTnaiejącego odsetka ludności zawodowo czynnej nie musi wcale oznaczać zahamowania rozwoju gospodarczego, powstającą lukę na rynku pracy wypełniają bowiem imigranci z krajów uboższych (poza tym następuje zjawisko mechanizacji produkcji i ograniczenie zapotrzebowania na siłę roboczą).

Pojęcia: ludności w wieku produkcyjnym i ludności aktywnej zawodowo nie są jednoznaczne. Pojęcie ludności w wieku produkcyj- nvm_obeimuje.wszv-stkidi-ludzi w przedziale wieko wian od 15 do_55,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *