Infrastruktura

1. Przebudowa centrum miasta – realizacja projektu za ponad 30 mln zł wspólnie z Tramwajami Śląskimi. Przebudowane zostaną torowiska oraz główne ulice Starego Miasta wraz z ulicą Krakowską, gdzie powstanie nowe rondo.

2. Renowacja kamienic Starego Miasta przy ulicy Bytomskiej, Powstańców i w okolicach dworca PKP.

3. Przebudowa ul. 3 Maja – inwestycja za około 15 milionów, częściowo pozyskano dofinansowanie w ramach funduszu solidarnościowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

4. Przebudowa ulicy Laryskiej wraz z wymianą wodociągu.

5. Budowa ulicy Nowooświęcimskiej.

6. Finalizacja budowy DTŚ.

7. Przebudowa dworca PKP i torowisk – projekt realizowany z Kolejami Państwowymi. Powstanie dodatkowy przystanek kolejowy dla kolei metropolitalnej przy ulicy Szopena, przebudowane zostaną główne wiadukty kolejowe przy ul. Bytomskiej, Krakowskiej i Sułkowskiego, wyremontowane zostanie przejście podziemne i dworzec PKP.

8. Przejęcie najbardziej zabytkowych obiektów z terenów pokopalnianych: szyb Sas, Łokietek i maszynownia.

9. Dalsza modernizacja dróg i chodników – zmodernizowane będzie około 50 km dróg między innymi: ul. Długa, Kościelniaka, Plebiscytowa, Murckowska, Graniczna, Różyckiego, Kolejowa, Okrzei.

10.Mieszkania dla młodych mysłowiczan: wejście do programu Mieszkanie+ (już podpisana umowa), przeznaczenie terenów pod inwestycję – ul. Wielka Skotnica oraz zabudowa rynku (projekt Śląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego).

11.Budowa cmentarza komunalnego.

1. Przebudowa centrum miasta – realizacja projektu za ponad 30 mln zł wspólnie z Tramwajami Śląskimi. Przebudowane zostaną torowiska oraz główne ulice Starego Miasta wraz z ulicą Krakowską, gdzie powstanie nowe rondo.
2. Renowacja kamienic Starego Miasta przy ulicy Bytomskiej, Powstańców i w okolicach dworca PKP.
3. Przebudowa ul. 3 Maja – inwestycja za około 15 milionów, częściowo pozyskano dofinansowanie w ramach funduszu solidarnościowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
4. Przebudowa ulicy Laryskiej wraz z wymianą wodociągu.
5. Budowa ulicy Nowooświęcimskiej.
6. Finalizacja budowy DTŚ.
7. Przebudowa dworca PKP i torowisk – projekt realizowany z Kolejami Państwowymi. Powstanie dodatkowy przystanek kolejowy dla kolei metropolitalnej przy ulicy Szopena, przebudowane zostaną główne wiadukty kolejowe przy ul. Bytomskiej, Krakowskiej i Sułkowskiego, wyremontowane zostanie przejście podziemne i dworzec PKP.
8. Przejęcie najbardziej zabytkowych obiektów z terenów pokopalnianych: szyb Sas, Łokietek i maszynownia.
9. Dalsza modernizacja dróg i chodników – zmodernizowane będzie około 50 km dróg między innymi: ul. Długa, Kościelniaka, Plebiscytowa, Murckowska, Graniczna, Różyckiego, Kolejowa, Okrzei.
10.Mieszkania dla młodych mysłowiczan: wejście do programu Mieszkanie+ (już podpisana umowa), przeznaczenie terenów pod inwestycję – ul. Wielka Skotnica oraz zabudowa rynku (projekt Śląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego).
11.Budowa cmentarza komunalneg

Bezpieczeństwo i ekologia

1. Rozbudowa inteligentnego monitoringu miejskiego – do 100 kamer.
2. Dalsze dofinansowanie patroli policyjnych – dodatkowe etaty dla policji, doposażenia dla służb mundurowych.
3. Zwiększenie dopłat do wymiany źródeł ciepła.
4. Dofinasowanie do odnawialnych źródeł energii: fotowoltanika, systemy solarne, pompy ciepła.
5. Dalsze doposażenie mieszkań komunalnych w czujniki czadu.
6. Czujniki jakości powietrza we wszystkich dzielnicach.

1. Rozbudowa inteligentnego monitoringu miejskiego – do 100 kamer.

2. Dalsze dofinansowanie patroli policyjnych – dodatkowe etaty dla policji, doposażenia dla służb mundurowych.

3. Zwiększenie dopłat do wymiany źródeł ciepła.

4. Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii: fotowoltanika, systemy solarne, pompy ciepła.

5. Dalsze doposażenie mieszkań komunalnych w czujniki czadu.6. Czujniki jakości powietrza we wszystkich dzielnicach.

Dla biznesu

1. Utworzenie Rady Przedsiębiorców.
2. Powołanie Mysłowickiej Agencji Rozwoju Biznesu:
a) Powołanie pełnomocnika ds. przedsiębiorców w Urzędzie Miasta.
b) Utworzenie inkubatorów przedsiębiorczości.
c) Utworzenie klastrów branżowych.
3. Realizacja inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
4. Modernizacja dróg dojazdowych do terenów usługowo-przemysłowych na terenie miasta.

1. Utworzenie Rady Przedsiębiorców.

2. Powołanie Mysłowickiej Agencji Rozwoju Biznesu:

a) Powołanie pełnomocnika ds. przedsiębiorców w Urzędzie Miasta.

b) Utworzenie inkubatorów przedsiębiorczości.

c) Utworzenie klastrów branżowych.

3. Realizacja inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.4. Modernizacja dróg dojazdowych do terenów usługowo-przemysłowych na terenie miasta.

Kultura i sport

1. Budowa biblioteki multimedialnej na mysłowickim Rynku.

2. Modernizacja obiektów kulturalnych i sportowych.

3. Zwiększenie puli środków dla klubów sportowych.

4. Budowa stadionu lekkoatletycznego na Promenadzie.

5. Zwiększenie puli środków na stypendia kulturalno-sportowo-naukowe, w tym także dla studentów.

1. Budowa biblioteki multimedialnej na mysłowickim Rynku.
2. Modernizacja obiektów kulturalnych i sportowych.
3. Zwiększenie puli środków dla klubów sportowych.
4. Budowa stadionu lekkoatletycznego na Promenadzie.
5. Zwiększenie puli środków na stypendia kulturalno-sportowo-naukowe, w tym także dla studentów

Rekreacja

1. Budowa krytej pływalni i modernizacja kąpieliska Słupna.
2. Rewitalizacja Parku Zamkowego – pozyskane 7 mln dofinansowania do zadania pn. „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap I – Park Zamkowy” w ramach działania 2.5 Poprawa Środowiska Miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
3. Rewitalizacja Promenady – pozyskane 6 mln dofinansowania do zadania pn. „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II – Promenada” w ramach działania 2.5 Poprawa Środowiska Miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
4. Budowa tras rowerowych i centrum przesiadkowego Bike&Ride. Inwestycja obejmuje budowę parkingu głównego "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu. Łącznie w ramach projektu zostanie utworzonych 7498 mb ciągów pieszo-rowerowych, parking główny "Bike&Ride" w rejonie przejścia podziemnego pomiędzy ul. Oświęcimską a ul. Powstańców oraz 2 parkingi dla rowerów zlokalizowane w obrębie ul. Armii  Krajowej i ul. Słupeckiej. Łącznie powstanie ponad 50 miejsc postojowych dla rowerów zarówno w centrum, jak i w obrębie istniejącego miasteczka rowerowego. Koszt inwestycji to około 20 milionów złotych, z czego 85% w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

1. Budowa krytej pływalni i modernizacja kąpieliska Słupna.

2. Rewitalizacja Parku Zamkowego – pozyskane 7 mln dofinansowania do zadania pn. „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap I – Park Zamkowy” w ramach działania 2.5 Poprawa Środowiska Miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

3. Rewitalizacja Promenady – pozyskane 6 mln dofinansowania do zadania pn. „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II – Promenada” w ramach działania 2.5 Poprawa Środowiska Miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

4. Budowa tras rowerowych i centrum przesiadkowego Bike&Ride. Inwestycja obejmuje budowę parkingu głównego "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu. Łącznie w ramach projektu zostanie utworzonych 7498 mb ciągów pieszo-rowerowych, parking główny "Bike&Ride" w rejonie przejścia podziemnego pomiędzy ul. Oświęcimską a ul. Powstańców oraz 2 parkingi dla rowerów zlokalizowane w obrębie ul. Armii  Krajowej i ul. Słupeckiej. Łącznie powstanie ponad 50 miejsc postojowych dla rowerów zarówno w centrum, jak i w obrębie istniejącego miasteczka rowerowego. Koszt inwestycji to około 20 milionów złotych, z czego 85% w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Zdrowie

1. Utworzenie oddziału geriatrycznego w szpitalu miejskim.

2. Dalsze finansowanie profilaktyki prozdrowotnej: bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla seniorów, szczepienia dla dziewczynek przeciwko wirusowi HPV, badania w kierunku rozpoznania boleriozy i edukacji zdrowotnej z zakresu chorób odkleszczowych, realizacja programów do walki z otyłością.

3. Miasto przyjazne seniorom: wspieranie Mysłowickiej Rady Seniorów; kontynuacja działań na rzecz seniorów jak karta seniora, koperty życia, paszporty seniora.

1. Utworzenie oddziału geriatrycznego w szpitalu miejskim.
2. Dalsze finansowanie profilaktyki prozdrowotnej: bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla seniorów, szczepienia dla dziewczynek przeciwko wirusowi HPV, badania w kierunku rozpoznania boleriozy i edukacji zdrowotnej z zakresu chorób odkleszczowych, realizacja programów do walki z otyłością.
3. Miasto przyjazne seniorom: wspieranie Mysłowickiej Rady Seniorów; kontynuacja działań na rzecz seniorów jak karta seniora, koperty życia, paszporty seniora.

Edukacja

1. Budowa szkoły podstawowej na Laryszu.

2. Budowa nowego przedszkola dla dzielnicy Morgi.

3. Budowa żłobka dla dzielnic południowych.

4. Dokończenie termomodernizacji kolejnych obiektów oświatowych.

5. Zwiększenie oferty edukacyjnej mysłowickich placówek oświatowych – dodatkowe, bezpłatne zajęcia pozalekcyjne.

6. Uelastycznienie czasu pracy świetlic szkolnych i przedszkoli, w tym także w okresie wakacji.

1. Budowa szkoły podstawowej na Laryszu.
2. Budowa nowego przedszkola dla dzielnicy Morgi.
3. Budowa żłobka dla dzielnic południowych.
4. Dokończenie termomodernizacji kolejnych obiektów oświatowych.
5. Zwiększenie oferty edukacyjnej mysłowickich placówek oświatowych – dodatkowe, bezpłatne zajęcia pozalekcyjne.
6. Uelastycznienie czasu pracy świetlic szkolnych i przedszkoli, w tym także w okresie wakacj

Dla mieszkańca

1. Mysłowicki Budżet Obywatelski dla każdej dzielnicy.

2. Zwiększenie ilości konsultacji społecznych w kluczowych decyzjach dla miasta.

3. Miasto przyjazne stowarzyszeniom.

4. Miasto przyjazne internautom: Hotspoty w mieście; internet 4G.

1. Mysłowicki Budżet Obywatelski dla każdej dzielnicy.
2. Zwiększenie ilości konsultacji społecznych w kluczowych decyzjach dla miasta.
3. Miasto przyjazne stowarzyszeniom.
4. Miasto przyjazne internautom: Hotspoty w mieście; internet 4G.