Przyciąganie

Inaczej wygląda sytuacja na Półkuli Południowej, gdzie w strefie wiatrów zachodnich powstał Dryf Wiatrów Zachodnich opływający całą Ziemię. Łączy się z nim prąd Brazylijski, a oddzielają się od niego Peruwiański i Benguelski. Wokół Antarktydy przepływa Antark- tyczny Prąd Okołobiegunowy ze wschodu na zachód, który się oddziela od Dryfu Wiatrów Zachodnich i ponownie do niego powraca. Cyrkulacja wód na Oceanie Indyjksim na północ od równika ulega sezonowym zmianom w zależności od monsunów. Wzdłuż równika płynie Południoworównikowy prąd, który rozdziela się na Somalijski, kierujący się na północ i tworzący jeden obiekt, zaś drugi, prąd Mozambicki, kieruje się na południe ku Dryfowi Wiatrów Zachodnich, od którego u wybrzeży Australii oddziela się Zachodnioaustralijski.

Ogólnie można stwierdzić, że prądy płynące od równika ku biegunom są ciepłe, a prądy płynące od biegunów do równika są zimne. Prądy morskie wpływają na ldimat wybrzeży, przykładowo ciepły prąd Zatokowy powoduje niezamarzanie portu w Murmańsku, który leży poza kołem podbiegunowym. Innym przykładem może być prąd Labradorski, gdzie na wybrzeżu Labradoru średnia temperatura stycznia wynosi -23°C, a w Szkocji położonej na tej samej szerokości geograficznej jest powyżej 4,5°C.

Przyciąganie jest najsilniejsze, gdy Ziemia, Księżyc i Słońce znajdują się na jednej linii, a więc gdy Księżyc jest w nowiu lub pełni. Mówimy wtedy o pływach syzygijnych. Drugim typem pływów są pływy kwadrowe, gdy siły przyciągające Księżyca są osłabione przeciwdziałaniem Słońca. Ma to miejsce, gdy Księżyc jest w pierwszej i ostatniej kwadrze. Powstająca wówczas fala przypływowa jest mniejsza niż podczas przypływu syzygijnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *