Rolnictwo i użytkowanie ziemi

Wpływ czynników przyrodniczych i antropogenicznych na rozwój rolnictwa. Rolnictwo jest jedną z najstarszych form działalności gospodarczej człowieka i jest najbardziej uzależnione od wpływów środowiska ge-ograficznego. Rośliny uprawne mają określone wymagania co do temperatury ilości dni słonecznych w roku, zaopatrzenia w wodę i żyzności gleb. Człowiek może dostosować się do środowiska dobierając rośliny, których uprawa jest możliwa w danych warunkach lub też starać się adaptować środowisko dla potrzeb uprawy.

Poszczególne rośliny mają różne wymagania co do warunków oświetleniowych (w praktyce oznacza to czas trwania oświetlenia w ciągu dnia i jego intensywność). Zasadniczo wyróżniamy rośliny długiego dnia – wymagające ponad 14 godzin oświetlenia na dobę (większość zbóż, len, buraki cukrowe) rośliny krótkiego dnia – które zadowalają się mniejszą ilością światła słonecznego (np. kukurydza, proso, konopie) rośliny obojętne – nie mające specjalnych wymagań co do ilości światła (np. rzepak, słoneczniki, winna latorośl) .

Niezbędnym warunkiem rozwoju roślin jest ciepło, dla każdej rośliny można ustalić pewien zakres temperatur, w jakich może się ona rozwijać i plonować. Część roku, w czasie której panują warunki termiczne optymalne dla rozwoju danej rośliny, nazywamy jej okresem wegetacyjnym (w Polsce długość trwania okresu wegetacyjnego wyznacza ilość dni w roku ze średnią temperaturą powietrza powyżej 5°C). W wielu strefach klimatycznych okres wegetacyjny trwa nieprzerwanie przez cały rok, co umożliwia kilkakrotne zbiory tej samej rośliny w ciągu roku (np. trzykrotne zbiory ryżu są możliwe w strefie podzwrotnikowej).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *