Skaty osadowe pochodzenia chemicznego

Proces wytrącania się związków chemicznych w zbiornikach wodnych przebiega szczególnie silnie w warunkach intensywnego parowania. W wodach słonych wytrącają się najpierw wapienie, potem gips i anhydryt, a:n-aJ.tońcu sóUcamienna-tp&tasowa. W Polsce zło- ża soli powstałe w ten sposób występują na Kujawach. Podkarpaciu i Zatoce Puckiej, a złoża gipsów w Niecce Nidziańskiei. Przykładem wapienia może byc wapień naciekowy, powstający wskutek wytrącania się z roztworów węglanowych, ściekających po formach jaskiniowych. Przykładem mogą być stalaktyty, stalagmity i inne nacieki.

Interesującą skałą znajdującą się na pograniczu skał okruchowych i skał pochodzenia chemicznego, jest margiel. J^sUojskała złożona ..z w-eglanów-z-dodatldem materiału okruchowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *