Urodzajność

Niezbędna dla życia roślin jest również woda. Jej niedobór jest czynnikiem najsilniej warunkującym rozwój rolnictwa, ponieważ, jak się szacuje, ponad 75% powierzchni gruntów na świecie cierpi na stały bądź okresowy deficyt wody. Warunki cieplne i wodne decydują o istnieniu dwóch stref o ograniczonych możliwościach rozwoju rolnictwa – pustynnej suchej i polarnej zimnej.

Podstawą rozwoju roślin jest gleba, jej przydatność dla potrzeb rolnictwa określają dwa pojęcia. Żyzność – potencjalna zdolność dostarczania roślinom składników pokarmowych.

Urodzajność – to niejako zdolność gleby do wydawania wysokich plonów, będąca wypadkową szeregu czynników (żyzności, warunków termicznych, wodnych, itd.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *