Wraz z postępem naukowo-technicznym

Występowanie w sąsiedztwie miasta żyznych gleb umożliwia rozwój intensywnego rolnictwa towarowego, a tym samym stymuluje rozwój samego miasta – ogromnego rynku zbytu.

Wraz z postępem naukowo-technicznym rola naturalnych czynników miastotwórczych zaczęła ulegać wyraźnemu ograniczeniu. Dzięki rozwojowi nowoczesnych środków transportu miasta mogą funkcjonować w oparciu o dostawy żywności nawet z bardzo odległych terenów. Współczesne, wydajne systemy nawadniające umożliwiają rozwój miast otoczonych zewsząd pustynią, jak np. liczne miasta w Kalifornii i w krajach Afryki Północnej. Współcześnie mówi

się, że miasta pełnią funkcję ośrodków władzy, w przeszłości natomiast obecność ośrodków władzy (dworów królewskich czy magnackich, klasztorów) była istotnym czynnikiem miastotwórczym. Miasta średniowieczne pełniły funkcje służebne wobec ośrodków władzy i rozkwitały dzięki ich sąsiedztwu. Czynnikiem niezwykle silnie wpływającym na rozwój miast jest handel. Rozrastająca się sieć sklepów, -hurtowni^ankówj giełd towarowych przyciąga zarówno ludzi, jak i kapitał, stwarza miejsca pracy i rynki zbytu. Jest to samónapę- dzający się mechanizm. Im bardziej rozwija się handel. tvm bardziej korzysta na-tym-iTi:ias-t^Jin_większe jest miasto, tym więcej przycią- gąjnwestorÓBL_N.a^tej samej zasadzie przemysł czy komunikacja, należą zarówno do czynników miastotwórczych, jak i określają funkcje pełnione przez miasto. Przykładowo – miasto jest ośrodkiem przemysłu wydobywczego (pełni więc funkcję ośrodka przemysłowego), przemysł jest równocześnie czynnikiem miastotwórczym, ponieważ zapewnia miejsca pracy, finanse na rozwój miasta, przyciąga potencjalnych inwestorów i stymuluje rozwój przemysłu przetwórczego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *