Współrzędne geograficzne

Wszystkie punkty na Ziemi poza biegunami zataczają kręgi z za- chodujia wschód. Jeden obrót Ziemi wokóŁ własnej osi odpowiada 24 godzinom, czyli coT godzinę następuje obrót o 15°. Linie łączące biegunjrto południki, zaś prostopadłe do nich to równoleżniki. Dzięki nim można precyzyjnie wyznaczyć położenie danego punktu na Ziemi. Każdemu punktowi można przyporządkować tylko jeden południk i jeden równoleżnik, inaczej mówiąc, każdy punkt posiada swoją długość geograficzną i szerokość geograficzną^czyli współrzędne geograficzne. Pod pojęciem szerokości geograficznej rozu-

miemy.kąt zawart-v-miedzy płaszczyzna równika a promieniem ziem- sYim przechodzącym przez danv punkt. Szerokość geograficzna przyjmuje wartości od 0° może być północnaJub południo

wa. Długość geograficzna jest to kąt dwuścienny między półpła- szczyzną południka początkowego (zęrowego) a.półpłaszczyzną po- łudnika przechodzącego przez dany punkt. Długość przyjmuje war- tości od 0° do 180° i może być wschodnia lub zachodnia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *